ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ           Σχοινούσα 18/06/2024  Αρ. Πρωτ. :25
Προς : Τον Αντιδήμαρχο Δ.Κ. Σχοινούσας
Τους Κ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Σχοινούσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (6η/2024)

Παρακαλώ όπως προσέλθετε στο κατάστημα της Δ.Κ. Σχοινούσας την 26η
του μηνός Ιουνίου έτους 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00΄ στο γραφείο της Κοινότητας Σχοινούσας, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση – Τρέχοντα θέματα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ

Ακαθή Νομικού

Σχόλια are closed.