Πρόσκληση Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση             : Χώρα Νάξου                                                                                   Νάξος, 09-07-2019
Ταχ. Κώδικας        : 84300                                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 11415
Πληροφορίες       : Δημήτριος Λιανός
Τηλέφωνο              : 22853-60151
Φαξ                           : 22850-29049                                     ΠΡΟΣ:    Τα μέλη της Δημοτικής
E-mail: dlianos@naxos.gov.gr                                                    Επιτροπής Διαβούλευσης

ΚΟΙΝ.:    Γραφείο Δημάρχου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε όπως προσέλθετε στη 1η συνεδρίαση του έτους 2019 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 17η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Προτάσεις για τη σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

2.       Προτάσεις για τη σύνταξη του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών τη Πέμπτη 18  Ιουλίου 2019 την ίδια ώρα και τόπο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτριος Λιανός

Αντιδήμαρχός

 

Σχόλια are closed.