ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 30-9-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 17543
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:

Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 16η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 5-9-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ –ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-OPEN BAR » του Διονυσίου Φραγκόπουλου, που λειτουργεί στην Κ. Δονούσας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Λήψη απόφασης έκδοσης νέας πράξης παραχώρησης ή κατάργησης της θέσης του περιπτέρου που λειτουργεί στη πλατεία Πρωτοδικείου Χώρας Νάξου.
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής

Μανιός Δημήτριος

 

Σχόλια are closed.