ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νάξος, 3- 11- 2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   Αρ. Πρωτ. 20303
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.: Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 11η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 9- 11- 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Αίτημα για προέγκριση διαμόρφωση εισόδου –εξόδου σε νέα ισόγεια αποθήκη ιδιοκτησίας Μαργαρίτη Γεωργίας, Αικατερίνης και Αναστασίας σε ακίνητο ονομαζόμενο <Λειβάδι ή Αμμοδάρα> στη θέση ‘’Λύχνος’’ Κ. Αγ. Αρσενίου.
2. Αίτημα για προέγκριση διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου για την εγκατάσταση: “Νέα διώροφη οικοδομή τριών ανεξάρτητων κατοικιών, με υπόγειο, εσωτερικό εξώστη & κολυμβητική δεξαμενή” ιδιοκτησίας Ειρήνης Ψαρρά σε ακίνητο καλούμενο «Σκάρφου» στη θέση «Πολίχνι» κοινότητας Σαγκρίου Νάξου .
3. Αίτημα για φύτευση δύο δένδρων στην Κοινότητα Βίβλου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
5. Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 από το έτος 2023 και εφεξής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

 

Σχόλια are closed.