ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Νάξος 15-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              Αρ. Πρωτ. 19128
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΆΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                                                                                             ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας ζωής, ως ο                                                                                                                                                                                           σχετικός πίνακας
                                                                                                             ΚΟΙΝ: Γραφείο Δημάρχου

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 11η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 19-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτημα για έγκριση του Κανονισμού  Λειτουργίας ΧΥΤΑ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 82  του Κ.Δ.Κ.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

  1. Μανιός Δημήτριος
  2. Παντελιάς Ευάγγελος
  3. Σιδερής Νικόλαος
  4. Ορφανός Ηλίας
  5. Πιτταράς Αντώνιος
  6. Μαράκης Ιωάννης του Βασ

 

 

Σχόλια are closed.