ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος

Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης

Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

Fax: 22850 29249

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

Νάξος 13 /12/2019

Αρ.Πρωτ.: οικ. 1739

 

Προς:

Μέλη του Δ.Σ.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η      Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Καλείστε στην με α/α 27η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 17/12/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2019.
  2. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2019.
  3. Έγκριση ή μη της μελέτης της « Προμήθειας ειδών οπωροπωλείου για τους 1ο και 2ο Π.Σ.  του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.
  4. Έγκριση πρακτικού 2 συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα Αθλητικά Κέντρα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
  5. Έγκριση πρακτικού κατόπιν διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και ανάθεση για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα Αθλητικά Κέντρα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», για το άγονο τμήμα διαγωνισμού, ομάδα β.

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.