ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Eγγαρές : 20/05/2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 11
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΚ
Δ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΓΓΑΡΩΝ ΠΡΟΣ: Μέλη Τοπικού Συμβουλίου
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλώ στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου που θα γίνει στο γραφείο της Κοινότητας στις 23/05/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1)Ενημέρωση περί διαχείρισης νερού και νέων δημοτικών τελών

Ο Πρόεδρος του Τ.Συμβουλίου

Λιανός Παράσχος

 

Σχόλια are closed.