ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
2. Τα αναπληρωματικά μέλη (με σειρά εκλογής),
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σας προσκαλώ στην με α/α 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στις 8/2/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο  :Εκλογή αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑ 2ο  : Ανάκληση άδειας λειτουργίας και σφράγιση καταστήματος.
ΘΕΜΑ 3ο  : Εξέταση ανάκλησης άδειας λειτουργίας και σφράγισης καταστήματος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.