Πρόσκληση συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Εγγαρών που θα γίνει στο γραφείο της Κοινότητας στις 23/04/2024 ημέρα Tρίτη και ώρα 19:00 μ.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Eγγαρές : 18/04/2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΚ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΓΓΑΡΩΝ ΠΡΟΣ: Μέλη Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η

Σας προσκαλώ στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Εγγαρών που θα γίνει στο γραφείο της Κοινότητας στις 23/04/2024 ημέρα Tρίτη και ώρα 19:00 μ.μ για ενημέρωση και συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Ενημέρωση για την Λειτουργία του Ληξιαρχείου (αρ.πρωτ.7136/16/04/2024)
2)Ενημέρωση για υλοποίηση οφειλόμενων ενεργειών στα πλαίσια αντιπυρικής πυροπροστασίας (6502/05/04/2024)
3)Ενημέρωση για το Δελτίο Τύπου Δημάρχου (5993/29/3/2024) περί εφαρμογής κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Εγγαρών

 

Σχόλια are closed.