ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Απεράθου 15-05-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ     Αρ. Πρωτ.- 68 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΡΑΘΟΥ

Ταχ. Δ/νση :Απεράθου Τ.Κ. 843 02 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Συμβουλίου
Τηλέφωνο :22850-61361 (όπως Πίνακας Αποδεκτών)
FAX :22850-61361
e-mail : apeiranthos@naxos.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Συνεδριάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Απεράθου ».

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 88 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως ,την 20η του μηνός Μαίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00, προσέλθετε στο Κοινοτικό Κατάστημα , Απεράθου σε τακτική Συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από το Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑ 1ο :Τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας στάθμευσης στον οικισμό της Μουτσούνας
ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση φρεατίων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στον οικισμό της Μουτσούνας.
ΘΕΜΑ 3ο : Επικινδυνότητα σημείου δρόμου Απειράνθου- Μουτσούνας
ΘΕΜΑ 4ο: Συντήρηση Γερανών προβλήτας Μουτσούνας
ΘΕΜΑ 5ο : Επισκευή οδοστρώματος στην είσοδο του οικισμού της Μουτσούνας
ΘΕΜΑ 6ο : Τοποθέτηση ανοξείδωτου « π » στην είσοδο της προβλήτας της Μουτσούνας
ΘΕΜΑ 7ο ; Τοποθέτηση παγκακιών στο πλακόστρωτο στο λιμάνι της Μουτσούνας
ΘΕΜΑ 8ο:Γνωμοδότηση για παροχή χρήσης κοινόχρηστου χώρου στη Βλασταρά Ελένη κατόπιν του με αρ. πρωτ. 8173/01-05-2024 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων.

 

Ο Πρόεδρος

Νανούρης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Λιανός Δημήτριος

Τοπικοί Σύμβουλοι
Μπαρδάνη Γαλήνη
Αυγερινός Εμμανουήλ

 

 

Σχόλια are closed.