ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απεράθου 26-02-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.- 16.-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΡΑΘΟΥ

Ταχ. Δ/νση :Απεράθου Τ.Κ. 843 02 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Συμβουλίου
Τηλέφωνο :22850-61361 (όπως Πίνακας Αποδεκτών)
FAX :22850-61361

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Συνεδριάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Απεράθου ».

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 88 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως ,την 29η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17:30, προσέλθετε στο Κοινοτικό Κατάστημα , Απεράθου σε τακτική Συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί από το Συμβούλιο απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑ 1ο :Δημιουργία νέας στάσης επιβατών στη θέση Παναγία και συντήρηση του υπάρχοντος στέγαστρού στη θέση Λαγκάδι.
ΘΕΜΑ2ο :Κατεδάφιση κτίσματος στη θέση Βόλακα λόγω επικινδυνότητας και δημιουργία νέου.
ΘΕΜΑ 3ο : Σύνδεση παροχής ρεύματος σε 4 φωτιστικά σώματα στη θέση Μαρμαροκοπιό .

Ο Πρόεδρος

Νανούρης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Λιανός Δημήτριος

Τοπικοί Σύμβουλοι
Μπαρδάνη Γαλήνη
Αυγερινός Εμμανουήλ

 

Σχόλια are closed.