Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Τοπ. Συμβουλίου Κοινότητας Χαλκείου στις 17-01-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Χαλκί 12-01-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        Αρ.Πρωτ : 1
Δημοτική Κοινότητα Χαλκείου
Ταχ. Διευθ. : Χαλκί Τ.Κ.84302
Τηλ.- : 2285031208

Προς Μέλη Τοπ. Συμβουλίου (όπως Πίνακας αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, σας καλώ στη τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου που θα γίνει στο Γραφείο της Κοινότητας Χαλκείου στις 17-01-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα :

Θέμα: Καταγραφή και ιεράρχηση αναγκών της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκείου -επενδυτικές (έργα και μελέτες) αλλά και λειτουργικές (υπηρεσίες και προμήθειες) εν όψει της κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού για το έτος 2024 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Η Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου

Μάκαρη Ευδοξία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τοπικοί Σύμβουλοι
Βλασερός Νικόλαος
Παραράς Εμμανουήλ

Σχόλια are closed.