Κουφονήσια 27-03-2024

Αρ. Πρωτ. 11/2024

 

Ταχ. Δ/νση: 84300 Κουφονήσια

Τηλ. Επικ.: 2285071379

 

Προς:

Αντιδήμαρχο Κουφονησίων

Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας

Πρόσκληση Τακτικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κουφονησίων  (άρθρο 88 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 89 του Ν .4555/2018 & άρθρο 03 του Ν.4071/ 2012)

Καλείστε στην με α/α 4η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Κουφονησίων στο Κοινοτικό Κατάστημα 30/03/2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 μμ.

Ενημέρωση για:

α) Επίσκεψη ευαισθητοποίησης της “HOPEgenesis NPO”.

β)Συμμετοχή των Κουφονησίων στην ιατρική Δράση “Αγκαλιάζω”.

γ)Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και  Ψυχοσυναισθηματικής στήριξης από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

δ)Επίσκεψη της “Ομάδας Αιγαίου”

ε) Αίτημα μαθητών δημοτικού σχολείου για δημιουργία κινητής δανειστικής βιβλιοθήκης.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κουφονησίων

Αικατερίνη Πρασίνου

Σχόλια are closed.