ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Κουφονήσια 28-05-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ. Πρωτ. 18/2024
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: 84300 Κουφονήσια
Τηλ. επικ.: 22850 71379
Προς :
– Αντιδήμαρχο Κουφονησίων
– Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας

Πρόσκληση Τακτικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κουφονησίων
(άρθρ0 88 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 & άρθρο 03 του Ν.4071/2012)

Καλείστε στην με α/α 6η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Κουφονησίων
στο Κοινοτικό Κατάστημα 30/05/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μμ.

Θέματα για:
α) Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων (τραπεζοκαθισμάτων).
β) Παράταση Μουσικής Καταστημάτων.
γ) Αντιπυρική Περίοδος. Μέτρα πρόληψη- Αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών πρόκλησης
πυρκαγιών- Μέτρα προστασίας.
δ) Επικινδυνότητα ετοιμόρροπων κτιρίων.
ε) Κανονισμός καθαριότητας – Ογκώδη – ΑΕΚΚ.
στ) Φωτιά σε θέση ΣΜΑ κατόπιν αίτησης κοινοτικού συμβούλου κ. Γεώργιου Βεκρή.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Κουφονησίων

Αικατερίνη Πρασίνου

 

Σχόλια are closed.