Κουφονήσια 26-06-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 21/2024
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: 84300 Κουφονήσια
Τηλ. επικ.: 22850 71379
Προς :
– Αντιδήμαρχο Κουφονησίων
– Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας

Πρόσκληση Τακτικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κουφονησίων
(άρθρ0 88 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 & άρθρο 03 του Ν.4071/2012)

Καλείστε στην με α/α 7η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Κουφονησίων
στο Κοινοτικό Κατάστημα 29/06/2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 μμ.

Θέματα για:
α) Ενημέρωση σχετικά με τρέχοντα θέματα.
β) Παράταση Μουσικής Καταστημάτων.
γ) Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων (τραπεζοκαθισμάτων).
δ) Συζήτηση για ψήφιση προυπολογισμού (κατόπιν αίτησης κοινοτικού συμβούλου κ. Γεώργιου
Βεκρή).

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Κουφονησίων

Αικατερίνη Πρασίνου

Σχόλια are closed.