Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                    Νάξος, 05/02/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 2692

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 06η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΑΣ».
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου: Επείγουσα Αποκατάσταση Ζημιών μετά τη Θεομηνία από τις 5 έως τις 9-1-2020 για την προστασία της πηγής στη θέση Μελετίνης της Κοινότητας Μονής & του Αντλιοστασίου Ύδρευσης του οικισμού Μύλοι της Κοινότητας Μελάνων

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το 1ο θέμα λόγω της φύσεως των βλαβών και της μη ορθής και συνεχούς λειτουργίας των αντλιοστασίων και ΒΙΟΚΑ που θα επιφέρει άμεση ζημία του Δήμου, του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, και για το 2ο θέμα διότι αφορά στην προστασία και ασφάλεια της δημόσιας υγείας.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.