ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      Νάξος, 07/04/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                               Αρ. Πρωτ: 6428
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1.       Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.       Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Αγίου Αρσενίου, Φιλωτίου, Σχοινούσας, Δονούσας, Ηρακλειάς και Κουφονησίου.
3.       Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Χαλκείου, Απειράνθου, Βίβλου, Γαλανάδου και Γλινάδου. Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 11 Απριλίου 2017, ημέρα Mεγάλη Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.       Λήψη απόφασης για: α) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017, β) Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 και γ) Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2017.
2.       Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κείμενο στην Τ.Κ. Χαλκείου για την στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Φιλωτίου Νάξου.
3.       Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την στέγαση των Αστυνομικών Σταθμών στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας και Σχοινούσας.
4.       Λήψη απόφασης για μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στη Δημοτικές Κοινότητες Νάξου, Αγίου Αρσενίου και στις Τοπικές Κοινότητες Απειράνθου, Βίβλου, Γαλανάδου και Γλινάδου.
5.       Λήψη απόφασης για μίσθωση  ακινήτου  για τη στέγαση του αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης του  Δήμου  Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6.       Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών: «Καθαριότητας και συγκέντρωσης απορριμμάτων» στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας-Ηρακλειάς- Κουφονησίων και Σχοινούσας  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7.       Λήψη απόφασης οικονομικής ενίσχυσης αθλητικού σωματείου «Πανναξιακού Α.Ο.Ν.».
8.       Εξειδίκευση Κωδικών για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
9.       Διαγραφή οφειλής από τέλη παρεπιδημούντων.
10.   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το ΔΛΤΝάξου για το έτος 2017.
11.   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το ΔΛΤΝάξου, για την παραχώρηση οχήματος και απορριμματοδεκτών.
12.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.