Πρόσκληση Προσφοράς: Τροφής Αδέσποτων Ζώων

Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 22/05/2020
Αριθμός πρωτοκόλλου 7728/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                  Νάξος:22/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΟΠ.ΟΙΚ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                            Προς: Αφοί Μπούτου ΟΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                              FARMINA PET FOODS HELLAS
Διεύθυνση: Χώρα Νάξου                                                                       Κ.Καραμανλή 187 ΙΩΝΙΑ, Τ.Κ. 84300 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Νεκταρία
Τηλέφωνο: 2285360138
Fax: 2285023570
E-mail: ntri@naxos.gov.gr

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας «Τροφής Αδεσπότων Ζώων» για το έτος 2020.
Παρακαλούμε όπως υποβάλλεται την προσφορά σας για το τμήμα Ι (Ξηρά τροφή για ενήλικες γάτες) της συνημμένης μελέτης στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Τρίτη 26/05/2020 και ώρα 10.00πμ .
Επίσης πρέπει να υποβάλλετε φορολογική ,ασφαλιστική ενημερότητα και υπεύθυνη δήλωση αντικατάστασης αποσπάσματος ποινικού μητρώου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνημμένα : 1) Μελέτη
2)Υπεύθυνη Δήλωση

Σχόλια are closed.