Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για έκδοση ή ανανέωση άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ    Νάξος, 27/05/2024

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες: Καραμπίνη Ειρήνη
Τηλέφωνο: 22853-60121,123

Προς: κ.κ. επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για έκδοση ή ανανέωση άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2024.
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως αρμόδιος φορέας έκδοσης και ανανέωσης των αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων και έχοντας υπόψιν την ισχύουσα νομοθεσία, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους
επιχειρηματίες που επιθυμούν να τους χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2024, να προσέλθουν στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου (Δημαρχείο, Χώρα Νάξου, & Δρυμαλίας ΤΚ 84300),
προκειμένου να καταθέσουν το σχετικό αίτημα τους το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τον χρόνο που είναι επιθυμητή η έναρξη της χρήση του χώρου αυτού.
Η διαδικασία για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 και
τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις και το άρθρο 2 της Απόφασης Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β). Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 55 του Ν.4483/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τις ενέργειές τους το αργότερο μέχρι
30/06/2024.
Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Επισυνάπτεται σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ο Δήμαρχος, κ.α.α.
Κατσαράς Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.