Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για: Διενέργεια Συστηματικής Παρακολούθησης Θαλάσσιας Περιοχής Απόλλωνα Νάξου

 

ΝΑΞΟΣ 12/8/2019

Αρ. πρωτ.: 13761

ΠΡΟΣ:
ΕΛΚΕΘΕ

ΚΟΙΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Σκιαδαρέσης Π.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2285360142

FAX: 2285023570

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για: Διενέργεια Συστηματικής Παρακολούθησης Θαλάσσιας Περιοχής Απόλλωνα Νάξου».

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για:  «Διενέργεια Συστηματικής Παρακολούθησης Θαλάσσιας Περιοχής Απόλλωνα Νάξου» από Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 έως και Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  24.552,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

Δείτε την μελέτη πατώντας εδώ

Σχόλια are closed.