Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Κουφονήσι  26/8/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   Αρ.Πρωτ.: 187/2019

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Κοινότητα Κουφονησίων

Πληροφορίες: Κωβαίος Αντώνιος                            ΠΡΟΣ:

Τηλέφωνο:      2285071379                                Γιώργο Μαύρο

 

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ.  Κουφονησίων

 

 

Δια της παρούσης η ΔΚ Κουφονησίων  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: « Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ.  Κουφονησίων»  από Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 έως και  Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  18.745,82 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Κοινότητας Κουφονησίων

 

 

Κωβαίος Αντώνης

Συνημμένο έγγραφο

Σχόλια are closed.