Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Σχοινούσας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Σχοινούσα    26 /8/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                 Αρ. πρωτ  91

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Σχοινούσας

Πληροφορίες: Σιγάλας Μιχαήλ                               ΠΡΟΣ: Σκαρλάτο Αντώνιο

Τηλέφωνο:      2285074250

 

 

 

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων  Δ.Κ. Σχοινούσας

 

 

Δια της παρούσης η ΔΚ Σχοινούσας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων  Δ.Κ. Σχοινούσας » από Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 έως και Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  15.621,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σιγάλας Μιχαήλ

Δείτε ή κατεβάστε  την μελέτη

Σχόλια are closed.