ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  1-10-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.17087

 

Προς:  Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

«Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων »

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για «Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων» με ενδεικτικό προϋπολογισμό  4.994,42   συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 έως και Δευτέρα  7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2. Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

Συνημμένα έγγραφα

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή

Σχόλια are closed.