Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαρισμό υδατοδεξαμενών ΔΚ Δονούσας .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                        Δονούσα 5/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                    Αρ. πρωτ. 183
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Δονούσας
Πληροφορίες: Σιγάλας Χρήστος                                                                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ: ΣΕΛΑ ΣΑΙΜΙΡ
Τηλέφωνο: 2285051600

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Καθαρισμό υδατοδεξαμενών ΔΚ Δονούσας .

Δια της παρούσης η ΔΚ Δονούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Καθαρισμό υδατοδεξαμενών ΔΚ Δονούσας » » από Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Χρήστος

Σχόλια are closed.