Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων ΔΚ Σχοινούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                             Σχοινούσα 5/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                         Αρ. πρωτ 127
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Σχοινούσας
Πληροφορίες: Σταμάτιος Κωβαίος                                                                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ: Γρίσπο Παναγιώτη
Τηλέφωνο: 2285074250

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων ΔΚ Σχοινούσας

Δια της παρούσης η ΔΚ Σχοινούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων ΔΚ Σχοινούσας » από Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Ο Πρόεδρος

Σταμάτιος Κωβαίος

Σχόλια are closed.