Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Συντήρηση – επισκευή προκατασκευασμένου οικίσκου χώρου υγιεινής τουριστικού καταφυγίου Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                        Κουφονήσι 18/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                    Αρ. πρωτ. 275
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Κουφονησίων
Πληροφορίες: Αντώνιος Κωβαίος                                                                                                                                                                                               ΠΡΟΣ: ΣΑΡΗΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Τηλέφωνο: 2285071379

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Συντήρηση – επισκευή προκατασκευασμένου οικίσκου χώρου υγιεινής τουριστικού
καταφυγίου Κουφονησίων

Δια της παρούσης η ΔΚ Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Συντήρηση – επισκευή προκατασκευασμένου οικίσκου χώρου υγιεινής τουριστικού καταφυγίου Κουφονησίων » από Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 έως και Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.998,07 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Κωβαίος

Σχόλια are closed.