Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Συντήρηση ελαιοχρωματισμών κοινοτικών κτιρίων Δ.Κ. Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                         Κουφονήσι 5/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                     Αρ. πρωτ. 253
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Κουφονησίων
Πληροφορίες: Αντώνιος Κωβαίος                                                                                                                                                                                               ΠΡΟΣ: ELEZAJ GENTJAN
Τηλέφωνο: 2285071379

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Συντήρηση ελαιοχρωματισμών κοινοτικών κτιρίων Δ.Κ. Κουφονησίων

Δια της παρούσης η ΔΚ Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Συντήρηση ελαιοχρωματισμών κοινοτικών κτιρίων Δ.Κ. Κουφονησίων» από Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 5.997,88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας. 2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Κωβαίος

Σχόλια are closed.