Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Προμήθεια ανταλλακτικών εργαλείων δενδροκηπουρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                          Νάξος 28-11-2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                       Αρ. πρωτ.21411

Προς: ΠΕΡΙΑΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Προμήθεια ανταλλακτικών εργαλείων δενδροκηπουρών »

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για «Προμήθεια ανταλλακτικών εργαλείων δενδροκηπουρών» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.161,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Συνημμένο αρχείο

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή

Σχόλια are closed.