Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Δ.Κ. Ηρακλειάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                         Ηρακλειά 28/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                   Αρ. πρωτ. 113
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Ηρακλειάς
Πληροφορίες: Δημήτριος Γαβαλάς                                                                                                                                         ΠΡΟΣ: Γαβαλά Ηλία
Τηλέφωνο: 2285071545

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Δ.Κ. Ηρακλειάς

Δια της παρούσης η ΔΚ Ηρακλειάς του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Δ.Κ. Ηρακλειάς » από Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.983,49 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Συνημμένο αρχείο

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Γαβαλάς

Σχόλια are closed.