Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 Δονούσα 02/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                            Αρ. πρωτ. 204
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Δονούσας
Πληροφορίες: Σιγάλας Χρήστος                                                                                                                          ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνο: 2285051600                                                                                                                                        Σκιαδάς Θεόδωρος

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας 

Δια της παρούσης η ΔΚ Δονούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας» » από Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Χρήστος

Σχόλια are closed.