Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Κ. Ηρακλειάς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                         Ηρακλειά 2/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                  Αρ. πρωτ 117
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Ηρακλειάς
Πληροφορίες: Δημήτριος Γαβαλάς                                                                                                                                       ΠΡΟΣ :Γαβαλά Ιωάννη
Τηλέφωνο: 2285071545

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Κ. Ηρακλειάς 

Δια της παρούσης η ΔΚ Ηρακλειάς του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Κ. Ηρακλειάς» » από Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 έως και Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Γαβαλάς Δημήτριος

Σχόλια are closed.