Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Σχοινούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                           Σχοινούσα 2/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 151
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Σχοινούσας
Πληροφορίες: Κωβαίος Σταμάτιος                                                                                                                          ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285074250

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Σχοινούσας

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δ.Κ. Δονούσας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Σχοινούσας» από Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 έως και Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Κωβαίος Σταμάτιος

Σχόλια are closed.