Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κουφονησίων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   Κουφονήσι 03/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                            Αρ.Πρωτ.: 313/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΏΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΊΩΝ                                                                                                                           Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος
Τηλ.: 2285071379
Φαξ.: 2285074139

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κουφονησίων»

Δια της παρούσης η Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της : «Προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κουφονησίων» από σήμερα Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 έως και Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Η προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κουφονησίων έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό όπως παρακάτω:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2020 2021
1 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 20-6641.003 4.500,00 4.500,00
2 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων τεχν. έργων 30-6641.003 370,00 370,00
3 Προμήθεια καυσίμων για λειτουργία Η/Ζ ,ΒΙΟΚΑ 25-6643.003 3.792,50 3.792,50
4 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Κουφον. 10-6643.002 268,25 268,25
5 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 25-6641.003    925,00    925,00

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας
2.Φορολογική Ενημερότητα
3.Ασφαλιστική Ενημερότητα
Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016

Συνημμένο αρχείο

Ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Κουφονησίων

Κωβαίος Αντώνης

Σχόλια are closed.