Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Κουφονήσι 05/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΏΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                               Αρ. Πρωτ.: 318/2019
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΊΩΝ
Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος
Τηλ.: 2285071379
Φαξ.: 2285074139                                                                                                           Προς:Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης.

Δια της παρούσης η Κοινότητα Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την: «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης. Κοινότητας Κουφονησίων» από Πέμπτη 05 Δεκεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ.

Η υπηρεσία έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 8.928,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Συνημμένο αρχείο

Ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Κουφονησίων
Κωβαίος Αντώνης

Σχόλια are closed.