Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ. Ηρακλειάς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                  Ηρακλειά 08/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                            Αρ.Πρωτ.: 30
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κοινότητα Ηρακλειάς
Πληροφορίες: Γαβαλάς Δημήτριος                                                                                                                                               ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285071545

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ. Ηρακλειάς .

Δια της παρούσης η Κ. Ηρακλειάς του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ. Ηρακλειάς» από Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 έως και Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Γαβαλάς Δημήτριος

Comments are closed.