Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για συντήρηση – επισκευή μετρικών οργάνων ΒΙΟΚΑ Δήμου Νάξου & Μ.Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  3-7-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.10934

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Πληρ. : Μιχάλης Τριαντάφυλλος

Τηλέφωνο:        2285360126                                                                  Προς:   HACH LANGE

FAX:     2285023570                                                                       ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

 

 

 

 

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & Μ.Κ

 

 

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & Μ.Κ από Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 έως και Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  3.720,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

Συνημμένο αρχείο εδώ

Σχόλια are closed.