Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Συντήρηση ελικοδρομίου Κ. Ηρακλειάς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                              Ηρακλειά 08/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                         Αρ. πρωτ. 28
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κοινότητα Ηρακλειάς
Πληροφορίες: Δημήτριος Γαβαλάς                                                                                                                                              ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Συντήρηση ελικοδρομίου Κ. Ηρακλειάς.

Δια της παρούσης η Κ. Ηρακλειάς του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Συντήρηση ελικοδρομίου Κ. Ηρακλειάς» από Παρασκευή 8 Μάιου 2020 έως και Τρίτη 12 Μάιου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.500,00 €

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Γαβαλάς

Σχόλια are closed.