Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Κ. Σχοινούσας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                     Σχοινούσα 21/5/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                               Αρ. πρωτ. 88
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ
Πληροφορίες: Σταμάτιος Κωβαίος                                                                                                                                ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285074250

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Κ. Σχοινούσας».

Δια της παρούσης η Κ. Σχοινούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Κ. Σχοινούσας» από Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 έως και Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.999,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3.Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Σταμάτιος Κωβαίος

Σχόλια are closed.