Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Δ.Κ. Ηρακλειάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                    Ηρακλειά 21/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                              Αρ. πρωτ. 43
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Ηρακλειάς
Πληροφορίες: Δημήτριος Γαβαλάς                                                                                                                                 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285071545

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Δ.Κ. Ηρακλειάς

Δια της παρούσης η ΔΚ Ηρακλειάς του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Δ.Κ. Ηρακλειάς » από Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 έως και Τρίτη 26 Μαΐου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.999,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Γαβαλάς

Σχόλια are closed.