Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαρισμό ακτών νησιών με μηχανικά μέσα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νάξος 25/5/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                            Αρ. πρωτ. 7872
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Καθαρισμό ακτών νησιών με μηχανικά μέσα

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για «Καθαρισμό ακτών νησιών με μηχανικά μέσα» από Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 έως και Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.997,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Η Προϊστάμενη Δ/νσης Τ.Ο.Α.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Παναγιώτα Αγγελή
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σχόλια are closed.