Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαρισμό υδατοδεξαμενών Κ. Ηρακλειάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Ηρακλειά 01/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 51
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κοινότητα Ηρακλειάς
Πληροφορίες: Δημήτριος Γαβαλάς                                                                                           ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285071545

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Καθαρισμό υδατοδεξαμενών Κ. Ηρακλειάς

Δια της παρούσης η Κ. Ηρακλειάς του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Καθαρισμό υδατοδεξαμενών Κ. Ηρακλειάς » από Δευτέρα 1 Ιουνίου  2020 έως και Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Γαβαλάς Δημήτριος

Σχόλια are closed.