Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαρισμό υδατοδεξαμενών Κ. Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       Κουφονήσι 01/6/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                 Αρ.Πρωτ.: 91
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος
Τηλέφωνο: 2285071379                                                                                                                                                         Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Καθαρισμό υδατοδεξαμενών Κ. Κουφονησίων

Δια της παρούσης η Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για:«Καθαρισμό υδατοδεξαμενών Κ. Κουφονησίων» από Δευτέρα 1 Ιουνίου  2020 έως και Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Κωβαίος Αντώνης

Σχόλια are closed.