Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για συντήρηση εξοπλισμού ακτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  26-7-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.12706

 

Προς: Σφυρόερα Νικόλαο

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

συντήρηση εξοπλισμού ακτών

 

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για συντήρηση εξοπλισμού ακτών  από Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 έως και Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  2.455,20 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

 

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.Α.   Παναγιώτα Αγγελή

Σχετικό έγγραφο

Σχόλια are closed.