Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων

Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 01/06/2020
Αριθμός πρωτοκόλλου 8364/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων από Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 έως και Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Αντιδήμαρχος

Κατσαράς Ευάγγελος

Σχόλια are closed.