Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για Καθαριότητα και Συγκέντρωση Απορριμμάτων Κ. Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          Κουφονήσι 16 /6/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                    Αρ.Πρωτ.: 105
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Κουφονησίων
Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος
Τηλέφωνο: 2285071379                                                                                                                                               Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Κ. Κουφονησίων

Δια της παρούσης η Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Κ. Κουφονησίων» από Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 έως και Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.00 μ.μ.
Η υπηρεσία έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 18.745,82 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Κωβαίος Αντώνης

Σχόλια are closed.