Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για « Συντήρηση εξοπλισμού ακτών »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος 23/07/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ. 12039
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
« Συντήρηση εξοπλισμού ακτών »

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για «Συντήρηση εξοπλισμού ακτών» από Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 έως Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.455,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Η Προϊστάμενη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Comments are closed.