Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

«Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

), ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», από σήμερα Παρασκευή 02 Αυγούστου 2019 έως και Τρίτη 06 Αυγούστου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1 Φορολογική Ενημερότητα

2.Ασφαλιστική Ενημερότητα

3 Βεβαίωση Διαπίστευσης

 

Συνημμένα έγγραφα

Σχόλια are closed.