ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                  Νάξος  26-9-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                               Αρ. πρωτ.16823

Προς:  Κάθε ενδιαφερόμενο

 

                    Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για «Εργασίες Κλαδέματος δενδροστοιχιών »

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για «Εργασίες Κλαδέματος δενδροστοιχιών» με ενδεικτικό προϋπολογισμό  24.490,00   συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 έως και Τρίτη  1 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

  1. Φορολογική ενημερότητα

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.

Παναγιώτα Αγγελή

 

Σχόλια are closed.