Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαρισμό παραλιών Δ.Κ. Δονούσας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               Δονούσα  14/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                           Αρ. πρωτ. 164
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Δονούσας
Πληροφορίες: Σιγάλας Χρήστος                                                                                                                       ΠΡΟΣ:  Γαλουτζή Δημήτριο
Τηλέφωνο:      2285051600

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Καθαρισμό παραλιών Δ.Κ. Δονούσας.

           

Δια της παρούσης η ΔΚ Δονούσας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Καθαρισμό παραλιών Δ.Κ. Δονούσας» από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 έως και Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  2.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3.Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος
Σιγάλας Χρήστος

Σχόλια are closed.