ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  1-10-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ. 17084

 

Προς:  Κάθε ενδιαφερόμενο

 

                                    Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προμήθεια«Προμήθεια εξοπλισμού ακτών »

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για «Προμήθεια εξοπλισμού ακτών» με ενδεικτικό προϋπολογισμό  2.901,60   συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 έως και Δευτέρα  7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή

Δείτε ή κατεβάστε την μελέτη

Σχόλια are closed.